برچسبآفتاب اندیمشک،آتش سوزی،بخش الوار گرمسیری،نماینده مجلس

بلوط زاگرس تاوان انتقام سیاسی از الوار / دریغ از حمایت های بی دریغ

آفتاب اندیمشک_هادی پور:متاسفانه هر ساله،با آغاز فصل گرما شاهد بروز آتش سوزی‌های متعدد در عرصه‌های طبیعی از جمله جنگل‌ها ومراتع هستیم که سبب می‌شود چندین هکتار از این منابع عظیم خاکستر شود. امروزه اهمیت حفظ منابع طبیعی ازجمله جنگل‌ها به‌عنوان ثروت هر جامعه و امانت آیندگان بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و ضروری است که فرهنگ حفاظت از این منابع در بین اقشار مختلف جامعه ترویج یابد. عدم مدیریت کارآمد و موثر در اداره منابع طبیعی شهرستان،پرسنل غیر بومی و نا آشنا به فرهنگ منطقه و عدم توانایی کنترل بحران در موقعیت ایجاد شده باعث شده تا هر ساله شاهد سوختن هزاران هکتار از منابع طبیعی و جنگل های بکر این منطقه باشیم. ادامه مطلب