برچسبآفتاب اندیمشک،اصلاحالت،روحانی،رئیس جمهور

گروه فشار از فردای ریاست روحانی

آفتاب اندیمشک_کارنامه گروه فشار در بیش از دو دهه اخیر و پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات روز به روز معدل بالاتری در اقدامات قانون شکنانه و ضد منافع ملی ثبت کرده است، کارنامه‌ای که با اقدام آنها در روز قدس و توهین به رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات کشور بیش از گذشته به سیاهه شان افزود. البته در تمام دوران‌های یکه تازی آنها برخی می‌گویند «خودسر» اند تا از نسبت دادن مستقیم شان به نهاد، گروه یا جناح سیاسی خاصی پرهیز کنند. گاهی هم هواداران سرشناس‌شان! به میدان می‌آیند و در لفافه یا مستقیم از آنان دفاع می‌کنند. علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم که سوابق امنیتی و حضور در شورای عالی امنیت ملی در کارنامه اش دیده می‌شود در تحلیلی قابل توجه در سازمان یافته بودن اتفاقات روز قدس اشاره می‌کند و میگوید: ….. ادامه مطلب