برچسبآفتاب اندیمشک،اندیمشک،جهانبخش قلاوند،اصلاحات

جراحی اصلاحات ۲ / دلایل شکست اصلاحات در اندیمشک

آفتاب اندیمشک_ برای نقد گذشته ی یک حرکت،روش علمی ایجاب می کند که از استراتژی آن حرکت شروع کنیم نه از تاکتیک آن. چرا آقای جهانبخش قلاوند نمی خواهد یا نمی تواند از پتانسیل خود به نفع جریان اصلاح طلبی استفاده کند؟…. ادامه مطلب