برچسبآفتاب اندیمشک،اندیمشک،شهرداری،فرمانداری،تکدیگر،گدا

وقتی مرگ هم پایان آشفته بازار دنیا نیست….

آفتاب اندیمشک_شاید بارها از پشت شیشه ماشین در  چهار راه ها یا در پیاده رو های شهر دیده باشیم کسانی را که حتی اگر کاری از دستمان برایشان برنیامده، برایشان آرزوی مرگ کنیم که : کاش بمیرند و راحت شوند. صبح امروز وقتی خواستم به مرکزشهر بروم،تجمع کارگران شهرداری و ماموران پلیس را در پارک جانبازان دیدم،کنجکاو شدم.نزدیکتر رفتم و علت را که پرسیدم: گفتند:مرگ یک گدا…. ادامه مطلب