برچسبآفتاب اندیمشک،اندیمشک،والی،نماینده مجلس،فریدون حسنوند

نماینده مجلس، والی یا وکیل…!!!

آفتاب اندیمشک_”همانطور که همه می دانیم؛ سرمایه گذاری، ایجاد كارخانجات تولیدی، عزل و نصب مدیران دستگاههای دولتی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، ارائه خدمات از قبیل آب، جاده، برق، گاز، تلفن و غیره از وظایف قوه مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است نه نمایندگان، چرا که نماینده مجلس در مقام وكیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و كشور است و حق دخالت در اجرای آنان را ندارد.” شوربختانه در شهرستان اندیمشک و به خصوص در… ادامه مطلب