برچسبآفتاب اندیمشک،راهپیمایی،فضای مجازی،ریاکاری

کار را به کجا کشانده اید؟

آفتاب اندیمشک_تا همین اواخر بدلیل فقدان راهبرد مُدوَّن و برنامه ریزی اصولی، نوعی تفکر غلط بر بخشی از جامعه ورزشی کشور حاکم بود ک مدیران منصوب در عرصه ورزش، برای اثبات عدم بیگانگی با فضای ورزش، باید حداقل ” عکس با شورت ورزشی” داشته باشند! این مساله به حدی جدی گشت ک در امری عجیب، بسیاری از مدیران تازه وارد به عرصه ورزش، اقدام به تعویض کت و شلوار با شورت و پیراهن ورزشی کرده[ حتی گاهی به این هم اکتفا نکرده و پا به توپ میشدند] و با گرفتن “عکس با لباس ورزشی” سعی در کاستن از حجم انتقادات داشتند و عجیبتر آنکه از این عملشان جواب هم میگرفتند! این پدیده چالش انگیز ( عکس با شورت ورزشی)  اما به شکل مشابه ای در فضای سیاسی- اجتماعی شهرستان ما در حال بروز است. این بار اما خبری از تلاش مدیران برای مشروعیت دادن ب منصبشان نیست بلکه ادامه مطلب