برچسبآفتاب اندیمشک،روزقدس،عیدفطر،میثم مطیعی

گزارشی از نماز عید فطر: دم خروس یا قسم حضرت عباس؟

امسال شعارهای مجری از یک طرف و مداحی آقای میثم مطیعی از طرف دیگر، تناقض آشکاری را هویدا کرد ک مدتی است در کشور مشهود است. از طرفی آقای مجری حرف از اتحاد و همبستگی و انسجام مسلمین در روز عید می‌زند، از طرف دیگر آقای مداح در شعرش متلک مستقیم به یک جناح خاص در کشور می‌اندازد.  فیلم یا متن کامل مداحی امروز را ک حتما خودتان مشاهده کرده اید. موارد تفرقه‌افکن در آن ادامه مطلب