برچسبآفتاب اندیمشک،زنان،اندیمشک،هادی پور

کارگران زن یا بردگان خاموش

زنان ایرانی به رغم تلاش و پویایی مستمر و حرکت در مسیر پیشرفت و نقش آفرینی موثر در عرصه های گوناگون، سال ها با موانعی جدی روبرو بوده اند که انگاره های مردسالارانه یا بی توجهی دولتمردان پیشین سبب پابرجایی این موانع شده است، اگرچه دولت یازدهم در این خصوص عملکردی روشن در حوزه امور زنان داشته و دستاوردهایی مشخص را به ثبت رسانده است. مهیا نبودن بسترهای لازم برای حضور فعالِ زنان در عرصه های گوناگون سال هایی طولانی زنان را در جوامع مختلف از شکوفایی استعدادها و بهره جویی از ظرفیت هایشان دور داشته است؛هر چند ایستادگی زنان در ….. ادامه مطلب