برچسبآفتاب اندیمشک،لوله گذاری،شرکت نفت،سبز آب

درخواست مردم اندیمشک از دادستان محترم: ورود به طرح تعویض خط لوله شرکت نفت سبزآب

با توجه به نگرانی های مردم، جلوگیری از اجرای کار تا برطرف کردن مشکلات پروژه تلمبه خانه سبزآب روزانه ۷۰۰ هزار بشکه تفت و میعانات نفتی به  مناطق بالا دست پمپپاژ می کند . این روزها شاهد تعوض خط لوله از ۱۶ اینج به ۲۰ اینج می باشیم مشکلاتی که این خط لوله در سالهای گذشته برای مردم منطقه به وجود آورده شاید هیچ وقت قابل جبران نباشد. سالانه با توجه با باریک بودن جاده دسترسی  به تاسیسات تلمبه خانه باعث بروز دهها تصادف منجر به مرگ یا نقص عضو می شود، از سوی دیگر پوسیدگی این خط لوله در سالهای گذشته بیش از ۸۰ بار منجر به شکستگی لوله شد که زیانهای زیست محیطی آن به منطقه میلیارد ها تومان و بوده است به دنبال جبران خسارت نبوده اند. ادامه مطلب