برچسباحسان رضایتی،تراکتورسازی،اندیمشک،کشاورزی

اندیمشک نماینده برتر شرکت تراکتورسازی در استان خوزستان/افزایش بهره وری محصولات با مکانیزاسیون ماشین کشاو‌رزی

نماینده شرکت تراکتورسازی ایران در اندیمشک گفت: بهره وری محصولات با مکانیزاسیون می تواند تا چندین برابر افزایش یابد. دکتراحسان رضایتی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار ما در اندیمشک اظهار کرد: مکانیزاسیون به مفهوم کاربرد ماشین آلات در فرایند تولید محصولات کشاورزی است و یکی از مولفه های بسیار اثرگذار در فرایند تولید محصولات است. وی افزود: در واقع مکانیزاسیون مدیریت منابع و عوامل تولید و تسریع امور است که موجب کاهش عمل های جانبی و بی اثر در تولیدات و تسریع مراحل سه گانه کشاورزی است. ادامه مطلب