برچسباستخدام،هفتگل،علمی کاربردی،

استخدام های غیرقانونی در دانشگاه علمی کاربردی هفتکل/لازمه ورود نهادهای مربوطه

 بیکاری یکی از پدیده های اجتماعی است که گریبانگیر خانواده ها و دولت ها شده ، شهرستان هفتکل  این بار برخلاف سایر مقام های برتر در مهم ترین موضوع مرتبط با مردم و جوانانها در رتبه بیکاری مقام اول را دارد که شهرستان را دچار بحران های خودکشی و ناهنجاری اجتماعی اعتیاد و طلاق نموده است. ‎ ادامه مطلب