برچسباندیمشک،آفتاب،اصلاحات،جهانبخش قلاوند،علمدار ادیبی

جراحی اصلاحات در اندیمشک/باز هم “از کجا آغاز کنیم؟”

_چرا آقای جهانبخش قلاوند نتوانست از ۲۰ هزار رای خود به نفع جریان اصلاح طلب استفاده کند؟ ۲_چرا آقای علمدار ادیبی نتوانست بستر لازم را برای فعالیت جوانان و زنان اصلاح طلب مهیا کند؟ ۳_چرا آقای عباس ماکنالی به اختلافات موجود دامن میزند و سعی نمی کند اختلافات شخصی را به جریان اصلاح طلب تسری ندهد؟ ادامه مطلب