برچسباندیمشک،سد دز،پلاژ سد دز،فریدون حسنوند

شروع عملیات تعریض جاده منطقه تفریحی پلاژ سد دز اندیمشک

هادی پور_سد دز نخستین سد از رشته سدهای چند منظوره است که بر روی رودخانه دز احداث شد و سازه آن در فاصله ۲۳ کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک قرار گرفت است . سد دز در همه ی فصلها و بویژه بهار برای سفر و بازدید می تواند خاطره ای جالب برای هر بیینده ای باشد. هرچند سد دز خود به تنهایی از نظر معماری و زیبایی منحصر به فرد است اما پلاژ این سد واقع در بخش الوار گرمسیری، ادامه مطلب