برچسباندیمشک،فریدون حسنوند،بنیاد برکت،ستاد اجرایی فرمان امام

خدمات بنیاد برکت در اندیمشک و نقش فریدون حسنوند در آن

بعد از انتخابات مجلس در اسفند ماه سال ۹۴ و پیروزی آقای فریدون حسنوند  و همچنین انتخاب ایشان بعنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس اسم یک سازمان غیر انتفاعی کم و بیش نسبت به قبل بیشتر در شهرستان اندیمشک بر سر زبانها افتاد از سرمایه گذاری در پروژه تاریخی کارخانه سیمان گرفته تا ساخت نیروگاه برق سیکل ترکیبی،ساخت مسجد، حسینیه، جاده و خانه برای مستضعفین……………. ادامه مطلب