برچسبدولت روحانی،شهیندوخت مولاوردی،امور زنان

بي‌شرمي افراطي‌ها عليه دولت روحاني تمامي ندارد

گروه سياسي: معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جهموری درباره شکایت از یکی از نمایندگان پیشین مجلس گفت: پیگیر شکایت خود هستیم، دروغ پردازی‌ها باید ثابت شود و امیدوارم حکم عادلانه داده شود. ادامه مطلب