برچسبنانوا، کارگر، کارفرما

ایلنا کسب خبر کرد؛ احتمال بازنگری توافقنامه اخیر تامین اجتماعی با کارفرمایان خباز

نابع مطلع ایلنا، از تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای بازبینی در توافقنامه‌ای خبر می‌دهند که در هفته‌های گذشته میان این سازمان و صنف کارفرمایان خباز در مورد بازرسی‌های بیمه‌ای از ۸۰ هزار واحد صنفی نانوایی‌ منعقد شده بود. ادامه مطلب