برچسبوالیبال،سعید معروف،ایران

بعد از پیروزی در جنگ بلژیکی؛چه خوب معروف ایرانی است

شب گذشته ورزشگاه آزادی یکی از حساس ترین و البته مهیج ترین شب های خود را سپری می کرد جایی که ایگور کولاکویچ برای اولین بار مقابل تماشاگران ایرانی هدایت تیم ملی کشورمان را بر عهده داشت و بلژیک به عنوان شگفتی ساز هفته اول با پیروزی مقابل آمریکا و صربستان با غرور به زمین آمده بود…… ادامه مطلب